Doświadczenie

3w1 | Tłumaczka, redaktorka i korektorka
w każdej branży wieloletnie i udokumentowane doświadczenie

W trakcie i po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego moim głównym zajęciem były korekty i redakcje tekstów w j. polskim.
Pracę w branży tłumaczeń rozpoczęłam w 2004 r., a od 2010 r. zajmuję się wyłącznie tłumaczeniami z j. czeskiego i na j. czeski.

Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński, filologia słowiańska, specjalizacja – języki zachodniosłowiańskie (dyplom do wglądu na życzenie)
• 1998 – tytuł magistra filologii słowiańskiej

Kursy | Szkolenia | Wykłady
2014
Wykłady otwarte Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Po polsku w BABELU – antologia literatury światowej w przekładzie
– Prawo autorskie dla tłumaczy
– Strategie i techniki wyszukiwania informacji w pracy tłumacza
2015
Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych, Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie
Na zajęcia składały się wykłady i ćwiczenia oraz sprawdzian umiejętności. W trakcie kursu zostały omówione najnowsze zasady ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych. Zajęcia prowadził dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
2018
Kurs redakcji tekstów tłumaczonych, Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie
Celem kursu było zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, edycją przetłumaczonego tekstu oraz dostosowaniem go do polskich norm i wymogów edytorskich oraz oczekiwań wydawców. Zajęcia prowadzili wykładowcy związani z redakcją humanistyczną PWN, PAN oraz ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.
2019
Konferencja i warsztaty Prawo i język prawa – współczesne dylematy, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczeń we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej

Doświadczenie translatorskie
Tłumaczenia z j. czeskiego i na j. czeski wykonuję nieprzerwanie od 2010 r. Do moich klientów należą polskie i czeskie biura tłumaczeń, firmy, instytucje państwowe i osoby prywatne.
Realizowałam tłumaczenia dla polskich i czeskich ministerstw (spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, ochrony środowiska czy edukacji), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wyższych uczelni (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, AWF w Katowicach).
Tłumaczyłam publikacje (np. podręcznik do nauki j. polskiego), foldery reklamowe i materiały marketingowe, strony internetowe (np. hoteli, pensjonatów, zakładów przemysłowych, kliniki medycyny estetycznej), instrukcje obsługi, a także umowy, rozporządzenia i ustawy.

Doświadczenie redaktorskie
Redakcje i korekty dokumentów zawodowo wykonuję od 1998 roku (więcej informacji: www.korekty.info).
Od 2004 roku realizuję redakcje i korekty dokumentów medycznych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.korekty.info/redakcje-dokumentow-medycznych).