Edukacja i kultura

Wśród zrealizowanych przeze mnie tłumaczeń dominują materiały edukacyjne i kulturalne:

• materiały szkoleniowe
• podręczniki
• publikacje
• katalogi
• albumy
• opracowania
• biogramy
• referaty
• streszczenia pracy licencjackiej
• ulotki reklamowe