Prawo i administracja

Największą część wykonywanych przez mnie tłumaczeń stanowią dokumenty z dziedziny prawa i administracji.
Należały do nich m.in.:

 • rozporządzenia
 • ustawy
 • uchwały
 • dyrektywy
 • umowy
 • protokoły
 • dokumentacja przetargowa
 • certyfikaty
 • wyroki sądów
 • orzeczenia
 • nakazy
 • decyzje organów administracji skarbowej i instytucji ubezpieczeń społecznych
 • akty notarialne
 • akty założycielskie, statuty spółek

Wybrani odbiorcy wykonanych przeze mnie tłumaczeń pisemnych z dziedziny prawa i administracji to polskie i czeskie ministerstwa gospodarki, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, urzędy skarbowe, lokalne oddziały ZUS, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, spółki Skarbu Państwa i inne.