Przemysł i technika

Ekspresowe tłumaczenia czeskie z branży technicznej. Wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach z tej dziedziny i znajomość terminologii pozwala mi pracować wydajniej i szybciej.

Najczęściej realizowane przeze mnie dokumenty techniczne:

• dokumentacja przetargowa
• dokumentacja patentowa
• projekty techniczne
• normy
• techniczne akty prawne
• specyfikacje techniczne
• karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
• instrukcje obsługi
• podręczniki użytkownika
• katalogi produktów

Regularnie tłumaczę dokumenty kolejowe czeskich i polskich przewoźników. Równie często otrzymuję zamówienia tłumaczeń dokumentacji przetargowej z j. czeskiego i na j. czeski (w tym na autobusy, tramwaje, trolejbusy, na budowy dróg i autostrad oraz innych obiektów użyteczności publicznej)

Wybrani klienci, dla których realizuję tłumaczenia techniczne: